HDSR

ONDERNEMERS
inloggen
inloggen
open eID (eIDAS) forms
Let op! De reactietermijn kan uitlopen.
*Onderstaand bericht geldt niet voor meldingen/vergunningen voor grondwateractiviteiten.

Beste lezer,
De doorlooptijd kan iets langer duren dan u van ons gewend bent. Er is op dit moment een grote hoeveelheid vergunningaanvragen en meldingen voor activiteiten om te verwerken. Wij doen ons uiterste best om de aanvragen/meldingen binnen de procedure te beantwoorden.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Dringende vragen kunt u mailen naar vhpost@hdsr.nl. Vermeld het zaaknummer erbij.
Probleem met inloggen via DigiD
Het kan voorkomen dat u op onze pagina niet kunt inloggen met uw DigiD om een vergunningaanvraag of melding in te dienen (wel met e-Herkenning). U kunt hiervoor terecht bij het Omgevingsloket.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een oplossing.
Onze excuses voor het ongemak.

Alle formulieren

Kies het formulier dat bij uw activiteit past.

Formulieren

Naam
Aanvraag bijdrageregeling blauwe bewoners initiatieven DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning beschoeiingen en damwanden (inclusief compenseren) DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning dam met duiker aanleggen, wijzigen of verwijderen DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning natuurvriendelijke oever DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning peilafwijkingen DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning peilscheidend en/of peilregelend kunstwerk DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning vervangen grasmat op een dijk DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor aanbrengen of verwijderen van beplanting DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor aanleggen onttrekkingspunt en onttrekken oppervlaktewater DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor aanleggen uitstroomvoorzieningen en lozen op oppervlaktewater DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor brug aanleggen, repareren of verwijderen DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor dempen van oppervlaktewater (inclusief compenseren) DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor duikers DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor een bouwwerk DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor graven van oppervlaktewater DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor grondboring, sondering en peilbuizen DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor kabels en/of leidingen DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor objecten DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor steigers en vlonders DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning voor versneld afvoeren en lozen hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak DigiD logo. eHerkenning logo.
Aanvraag watervergunning werkzaamheden bij een waterkering DigiD logo. eHerkenning logo.
Afmelding grondwateronttrekking DigiD logo. eHerkenning logo.
Bezwaar maken DigiD logo. eHerkenning logo.
Contact form eIDAS
Indienen m.e.r. beoordeling grondwater DigiD logo. eHerkenning logo.
Intrekking vergunning of aanvraag DigiD logo. eHerkenning logo.
Jaaropgave grondwateronttrekking DigiD logo. eHerkenning logo.
Klacht indienen DigiD logo.
Melding activiteit DigiD logo. eHerkenning logo.
Melding datalek DigiD logo. eHerkenning logo.
Melding incident DigiD logo. eHerkenning logo.
Melding start werkzaamheden watervergunning waterstaatswerken DigiD logo. eHerkenning logo.
Muskusrat melden DigiD logo. eHerkenning logo.
Schouw aanmelden inloopavond onderhoud DigiD logo. eHerkenning logo.
Schouw gereedmelding DigiD logo. eHerkenning logo.
Schouw reactie DigiD logo. eHerkenning logo.
Schouw uitstel onderhoud DigiD logo. eHerkenning logo.
Startdatum grondwateronttrekking doorgeven of wijzigen DigiD logo. eHerkenning logo.
Vaarvergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
Verlengen vergunning DigiD logo. eHerkenning logo.
Verzoek bewijsvoering stimuleringsprogramma agrarisch waterbeheer DigiD logo. eHerkenning logo.
Verzoek tot handhaving DigiD logo. eHerkenning logo.
Verzoek uitbetaling bijdrageregeling blauwe bewoners initiatieven DigiD logo. eHerkenning logo.
Verzoek uitbetaling subsidieregeling regionaal partnerschap voor water en bodem DigiD logo. eHerkenning logo.
Vooroverleg aanvragen DigiD logo. eHerkenning logo.
Vrijstelling onderhoudsplicht natuursloten DigiD logo. eHerkenning logo.
Zienswijze op ontwerpvergunning DigiD logo. eHerkenning logo.